Laatste nieuws

Contracten Zorgverzekeraars 2024:

Voor 2024 heb ik géén contracten afgesloten met zorgverzekeraars. Kijk onder het kopje ‘Verzekerde Zorg’ welke restitutiepolissen er nog worden aangeboden en de implicaties voor de kosten van uw psychotherapeutische behandeling.

Vakanties/afwezigheid 2024:

29 april t/m 10 mei

15 juli t/m 26 juli

5 aug t/m 16 aug

Zorgprestatiemodel (ZPM):

Download hier de folder “Nieuwe bekostiging van de GGZ”

Vanaf 1 januari 2023 treedt een nieuw bekostigingssysteem in de GGZ in werking. Dit heeft implicaties voor de facturering (zie verzekerde zorg).

Aanleveren ROM gegevens aan Stichting Benchmark GGZ (SBG):

Vanaf heden levert deze praktijk, op advies van de LVVP, geen geanonimiseerde ROM-data aan de Stichting Benchmark in afwachting van nieuwe wetgeving die de privacy van de respondenten waarborgt.

Kwaliteitsstatuut GGZ:

Vanaf 1 januari 2017 is het voor zorgaanbieders in de GGZ verplicht om een kwaliteitsstatuut te hebben opdat de bedrijfsvoering van de praktijk inzichtelijk wordt voor cliënten. U kunt in mijn praktijk mijn kwaliteitsstatuut inzien.

Nieuwe privacywet (AVG):

Vanaf 25 mei 2018 is het verplicht voor praktijkhouders en andere bedrijven om zich aan de nieuwe privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te houden. Hier kunt u het privacystatement van de Praktijk voor inzichtgevende psychotherapie de Reuver inzien.