Laatste nieuws

Implicaties Coronavirus:

Vanwege de huidige coronacrisis zullen de gesprekken in deze praktijk deels via beeldbellen verlopen. Hiervoor maak ik gebruik van een veilige digitale spreekkamer van Therapieland.nl.

Zorgprestatiemodel:

Download hier de folder “Nieuwe bekostiging van de GGZ”

Vanaf 1 januari 2022 treedt een nieuw bekostigingssysteem in de GGZ in werking. Dit heeft implicaties voor de facturering (zie verzekerde zorg).

Contracten zorgverzekeraars 2022:

Voor 2022 heb ik geen contracten gesloten met zorgverzekeraars. De implicaties hiervan zijn beschreven onder ‘verzekerde zorg’.

Vakanties/afwezigheid 2022:

28 februari t/m 4 maart

Aanleveren ROM gegevens aan Stichting Benchmark GGZ (SBG):

Vanaf heden levert deze praktijk, op advies van de LVVP, geen geanonimiseerde ROM-data aan de Stichting Benchmark in afwachting van nieuwe wetgeving die de privacy van de respondenten waarborgt.

Kwaliteitsstatuut GGZ:

Vanaf 1 januari 2017 is het voor zorgaanbieders in de GGZ verplicht om een kwaliteitsstatuut te hebben opdat de bedrijfsvoering van de praktijk inzichtelijk wordt voor cliƫnten. U kunt in mijn praktijk mijn kwaliteitsstatuut inzien.

Nieuwe privacywet (AVG):

Vanaf 25 mei 2018 is het verplicht voor praktijkhouders en andere bedrijven om zich aan de nieuwe privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te houden. Hier kunt u het privacystatement van de Praktijk voor inzichtgevende psychotherapie de Reuver inzien.