Onverzekerde Zorg

Psychoanalyse

Sinds 2010 valt psychoanalyse niet meer onder de verzekerde zorg vanuit de basisverzekering. Ook zijn er geen mogelijkheden om psychoanalyse via een aanvullende verzekering vergoed te krijgen. Als u in psychoanalyse wilt zult u dit zelf moeten betalen. Er zijn soms mogelijkheden om financiële ondersteuning te krijgen bij bepaalde fondsen. U kunt in overleg met mij onderzoeken welke mogelijkheden er zijn.

Zelfbetalers

Sommige mensen geven er de voorkeur aan de kosten van hun psychotherapeutische behandeling zelf te betalen. Dit kan bijvoorbeeld te maken hebben met de wens buiten de zorgverzekering behandeld te worden zodat persoonlijke informatie -zoals een classificatie- niet bekend wordt bij de zorgverzekeraar, of als mensen liever niet deel willen nemen aan de door de zorgverzekeraar geëiste voorwaarden voor vergoeding. Hierbij dient wel te worden vermeld dat, als u dat wenst, er een privacy-verklaring in uw dossier moet worden opgenomen.

Facturering van de behandeling vindt via het Zorgprestatiemodel plaats. U ontvangt maandelijks een rekening die u betaalt en de rekening kunt u vervolgens indienen bij uw Zorgverzekeraar.  Overigens is het voor BIG-geregistreerde psychotherapeuten niet toegestaan om een hoger tarief in rekening te brengen dan het door de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) wettelijk vastgestelde maximum.

Mijn sessietarief in 2023 is € 125,-.