Soorten therapie

Onderzoek voorafgaand aan therapie

Iedere therapie zal voorafgegaan worden door een aanmeldingsgesprek. Hierin wordt onderzocht of het voldoende klikt en of de hulpvraag geschikt is voor behandeling in deze praktijk of dat verwijzing naar een andere zorgaanbieder nodig is.

Na het aanmeldingsgesprek volgt een aantal onderzoeksgesprekken om zowel de klachten als de levensgeschiedenis van iemand in kaart te brengen. In het geval van een mogelijke psychoanalyse kan het zijn dat aanvullend diagnostisch onderzoek plaats zal vinden. Alle indicaties voor psychotherapie of psychoanalyse zullen anoniem besproken worden in een regionaal platform voor indicatiestelling met collega’s met verschillende achtergronden (allen psychotherapeuten en psychiaters).

In een adviesgesprek zal, naast de praktische zaken rondom de inschrijving in de praktijk en privacyregels, de classificatie, beschrijvende diagnose en het behandeladvies worden besproken.

Tijdens de behandeling zal er gebruik gemaakt worden van ROM (Routine Outcome Monitoring).

Afronding van een behandeling zal in overleg plaatsvinden.

Inzichtgevende psychotherapie

Een inzichtgevende psychotherapie is gericht op het zicht krijgen op terugkerende -niet adequate- interactiepatronen die vaak zijn ontstaan in de kindertijd en die het leven van iemand ernstig kunnen belemmeren. Bewustwording van deze patronen -op meer emotioneel niveau- kan het voor iemand mogelijk maken andere en gezondere keuzes te leren maken in het leven.
Een inzichtgevende psychotherapie is in eerste instantie niet gericht op het wegnemen van symptomen en/of klachten, maar cliënt en therapeut gaan eerst op zoek naar de onderliggende betekenissen en de ontstaansgeschiedenis van de klachten en patronen. Met als doel dat de cliënt in de toekomst zelf kan leren onderzoeken wat de betekenis kan zijn van klachten en dat iemand leert zelf zijn of haar leven bewuster en gezonder in te richten. Een inzichtgevende psychotherapie is vaak een langdurig proces.

Psychoanalyse

Psychoanalyse of de bankanalyse is een intensieve vorm van inzichtgevende psychotherapie. Hierbij ligt de cliënt op een bank en de analyticus zit hierachter. Mede door de hoge frequentie (4-5 maal per week) en de lange duur (meerdere jaren) zullen veel interactiepatronen die zijn ontstaan in de kindertijd herhaald en beleefd worden in contact met de analyticus. Door bewustwording van deze patronen kan iemand zichzelf op een dieper niveau beter leren kennen, snappen waarom de patronen zijn ontstaan en leren andere beslissingen te nemen in zijn of haar leven. Niet iedereen is geschikt voor een dergelijk intensieve therapie en niet iedereen heeft het nodig. Vandaar dat er eerst een onderzoek gedaan zal worden om in te schatten of iemand baat kan hebben bij een psychoanalyse.

Klachtenregeling

Ik ben aangesloten bij de klachtenregeling van de LVVP (LVVP klachtenregeling).

Voor meer informatie over psychoanalytische behandelingen kunt u terecht bij de Nederlandse Psychoanalytische Vereniging (NPaV) en de International Psychoanalytical Association (IPA).