Verzekerde Zorg

Psychotherapie is zorg die in principe vergoed wordt vanuit de basisverzekering. U hebt hiervoor wel een verwijzing voor ‘Gespecialiseerde GGZ’ van de huisarts nodig en er zijn een aantal andere voorwaarden waaraan voldaan moet worden (zie onder). Zorgverzekeraars brengen wel het eigen risico in rekening. In 2019 gaat dit om een bedrag van € 385,- euro, mits u uw eigen risico niet hebt verhoogd.

DBC

Psychotherapie wordt gedeclareerd in een Diagnose Behandeling Combinatie (DBC). De DBC-factuur wordt pas na afsluiting van de gehele behandeling, en/of na 1 jaar, aan uw zorgverzekeraar of aan uzelf gestuurd. Afhankelijk van uw verzekeringspolis (natura of restitutie) en het al dan niet gecontracteerd zijn van uw behandelaar, ontvangt u een vergoeding.

Overleg met mij als behandelaar als u overweegt te veranderen van zorgverzekeraar, dit kan immers gevolgen hebben voor de hoogte van de vergoeding van uw behandeling!

Natura en restitutiepolissen

De meeste mensen hebben een naturapolis. Dit houdt onder andere in dat de zorgverzekeraar die zorg vergoedt die door een zorgverlener wordt geboden met wie zij een contract heeft afgesloten. Let op: als mensen bij een zorgverlener komen met wie de zorgverzekeraar geen contract heeft afgesloten, wordt maar een deel van de rekening door de zorgverzekeraar vergoed (vaak tussen 60-75%), de rest van de rekening dient u dan zelf te betalen.

Als mensen een restitutiepolis hebben mogen zij zelf een zorgverlener kiezen. Aan het eind van de behandeling of als er een DBC wordt gesloten zal de zorgverlener een rekening indienen bij de cliënt en deze kan de rekening indienen bij de zorgverzekeraar. In dit geval vergoedt de zorgverzekeraar meestal de hele behandeling. De restitutiepolis is vaak wat duurder dan de naturapolis en dient specifiek afgesloten te worden om uw keuzevrijheid te garanderen.

De zorgverzekeraars met wie ik een contract heb afgesloten voor 2019 zijn:

  • DSW (Stad Holland Zorgverzekering, InTwente Zorgverzekering, A.s.r., Ditzo, de Amersfoortse)
  • Multizorg VRZ (Onvz, Eno en Zorg en Zekerheid)
  • Caresq (Promovendum, Besured, National Academic, iptiQ, Atlas Insurance PCC Limited, Healthcare NL Cell)

De zorgverzekeraars met wie ik een contract heb afgesloten voor 2020 zijn:

  • DSW (Stad Holland Zorgverzekering, InTwente Zorgverzekering, A.s.r., Ditzo, de Amersfoortse)
  • Multizorg VRZ (Onvz, Eno en Zorg en Zekerheid)
  • Caresq (Promovendum, Besured, National Academic, iptiQ, Atlas Insurance PCC Limited, Healthcare NL Cell)

Belangrijke informatie: Mocht ik geen contract hebben afgesloten met uw zorgverzekeraar, dan zal deze altijd een deel van uw behandeling vergoeden (zie uw polisvoorwaarden) en zult u de rest zelf dienen te bekostigen. Als u een verwijzing van de huisarts voor ‘Gespecialiseerde GGZ’ en een restitutiepolis hebt, wordt uw behandeling in deze praktijk meestal volledig door uw zorgverzekeraar vergoed.

Het is aan te raden om voor de zekerheid navraag te doen bij uw zorgverzekeraar. Bij sommige zorgverzekeraars dient u zelf voor aanvang van de behandeling toestemming voor langdurige inzichtgevende psychotherapie aan te vragen. U hebt ieder jaar in december de mogelijkheid om van zorgverzekeraar te wisselen.

Mededeling NZa t.a.v. wachttijden in de Gespecialiseerde GGZ:

“Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).”